Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 

Vendégkönyv
[106-87] [86-67] [66-47] [46-27] [26-7] [6-1]

2011.04.12. 12:43 Idézet
P. J.

 

 

Pilinszky János: Virágvasárnap

Jézus jeruzsálemi bevonulásáról János evangélistánál olvashatjuk a legjelentősebb beszámolót. Szereplői: a lelkes tanítványok serege, az út porába hulló pálmaágak, s az isteni teher alatt szelíden lépkedő "szamaracska". S még valami: a kövek. Jézus még őket is bevonja az ujjongásba: ha nem a nép, hát ők, a "kövek kiáltanának!". Ki ünnepel itt? Mintha a teremtett világ egy-egy képviselője, a kő, a pálma s a szamaracska az egész nagy egyetemet képviselné a bevonulásban. S itt érdemes megemlítenünk, hogy növények és állatok milyen szokatlan hangsúllyal szerepelnek mindig az evangéliumban, főképp a példabeszédekben. De nem a hasonlat, és nem is holmi megszemélyesítés emeli különleges megvilágításba őket, hanem nyilván a Teremtő és teremtmény közötti viszony csodálatos komolysága.

Amikor Jézus "dicsőségesen" bevonul Jeruzsálembe, erre a futó ünneplésre futotta a világ erejéből. Azután még az emlékét is elsodorja a pillanat, és belepi az út pora. Az igazi, a tulajdonképpeni "megdicsőülés" még hátra van. Erről az evangéliumnak talán legcsodálatosabban paradox mondatai következnek, közvetlenül a jeruzsálemi bevonulás után.

"Eljött az óra, hogy az Emberfia megdicsőíttessék. Bizony, bizony mondom nektek, ha csak a gabonaszem a földbe nem esik és meg nem hal, maga marad. . ." "Most az én lelkem megrendült. És mit mondjak? Atyám, szabadíts meg engem ezen órától! De hisz azért jöttem ez órára, Atyám, dicsőítsd meg nevedet!” És mégis. . . Bármennyire kitérő, csalóka fény volt is Jézus számára a jeruzsálemi bevonulás, a mi ünneplésünk, mégis érez gondosságot, mellyel fogadta, sőt mintegy elébe ment a szegényes fogadtatásnak. Örök időre szóló okulásul szolgálhat számunkra: saját erőnkből csak ilyen szalmaláng lelkesedésre futhatja. S ha jól szemügyre vesszük a történetet, láthatjuk, hogy gyengéd gondoskodással még ezt is Jézus maga készítette elő - miérettünk, ahogy mondotta. A másik tanulság az isteni szerénység. Jézus példamutatása, hogy milyen szelíd alázattal kell fogadnunk az emberek ünneplését. Igaz, nem tér ki előle, mint ahogy semmi emberi elől nem tér ki -, hogy annál teljesebb tanítást hagyjon örökül számunkra. A jeruzsálemi bevonulás története hányszor játszódik le azóta is bennünk, egy-egy rövid felbuzdulás képében.

Hogy találkozásunk vele hogy válhat tartóssá? Erre felel a következő szakasz. Vállalnunk kell önmagunk "elvesztését", ahogy ö vállalta a földbe hullott gabonaszem sorsát. Akkor valóban egyek leszünk majd vele, s nem a futó, hanem az örök dicsőségben, a jeruzsálemi bevonulás után az örök Jeruzsálembe való bevonulás örömében.

 


2011.04.07. 17:53 Idézet
zoldmimoza

Levendula ültetvény Provence- Franciaország

Levendula a lélek balzsama.

 


2011.04.07. 12:58 Idézet
zoldmimoza

Szépkilátó - Balatongyörök

 

Magyarország második legszebb panorámája. Balatongyörök - Szépkilátó

„Megálltam mintha lábam gyökeret vert volna. Lelkemet bámulás, gyönyör, ihlet kimondhatatlan érzés ragadta. Sosem álmodtam ilyen szépséget.” 

/Eötvös Károly/


2011.04.06. 14:58 Idézet
Zoldmimoza

Kilátás a Prédikálószékről

 

Magyarország legszebb panorámája. Fogadd szeretettel Semilin.

A 639 m magas Prédikálószék a Visegrádi-hegység egyik legmagasabb csúcsa. 


2011.04.05. 10:57 Idézet
A.D.

 

 

Alexandre Dumas: "Minden emberi bölcsesség összegezhető két szóban: várakozás és remény."  


2011.04.02. 14:24 Idézet
N. G.

Nagy Gáspár : Késői hódolat

 

Szerelmes voltam én egykor az éjbe
nem mulasztottam volna el sosem
- semmiért sem! - csöndjét bevonni
gyönge lámpásom sápadt fénykörébe

aztán együtt olvastunk - vakulásig -
ezeregy ritka meséket arról
hogy nemvárt nappalunk királya
most éppen hol barangol

és didergőn merre tündököl
szárnyait letéve az őrző angyal
kinek jó-álomért imával tartozánk
de szánk némulva csúful hallgat

csak esünk esőként (és vissza-esőként!)
betűk s jelek nyomán óriás bűnbe
- csillag hull hó hull édenünkre -
esünk zsibbasztó ámulatba...

szerelmem ében éjszakám
te mondd ki: itt a hajnal!


2011.03.30. 16:35 Idézet
J.A.

 

József Attila : Keresek valakitTele vágyakkal zokog a lelkem,
szerető szívre sohase leltem,
zokog a lelkem.

Keresek valakit s nem tudom, ki az?
A pecek robognak,tűnik a tavasz
s nem tudom ki az.

Csüggedő szível loholok egyre,
keresek valakit a végtelenbe,
loholok egyre.

Könnyim csorognak majd kiapadnak
vágyak magukkal messzebb ragadnak
majd kiapadnak.

Búsan magamnak akkor megállok,
szemem csukódik,semmit se látok
akkor megállok.

lelkem elröppen a végtelenbe,
tovább nem vágyom arra az egyre,
a végtelenbe.


2011.03.25. 14:20 Idézet
zöldmimóza

 

Kellemes hétvégét Semilin :) Ki a kertbe!


2011.03.21. 14:02 Idézet
Döndeleg

Itt a tavasz Semilin :)))))))))

 

Hallod-e te kiskovács!

Mit dohog a kalapács?

Azt dohogja, döndeleg

- ekevasat élezek,

mert a tavasz közeleg!

 

Sándor József, Benedek,

zsákban hozzák a meleget.


2011.03.16. 17:54 Idézet
csodás

Mesa Arch, Canyonlands

 

Várnai Zseni: CSODÁK CSODÁJA  ( részlet)

"Ha bölcsebb lennék, mint milyen vagyok,

innám a fényt, ameddig rámragyog,

a nap felé fordítnám arcomat,
 
s feledném minden búmat, harcomat,
 
élném időmet, amíg élhetem,
 
hiszen csupán egy perc az életem."
 

2011.03.11. 10:48 Idézet
Örök magyar

 

Alföldi Géza Örök magyar

Mondják: a hitünk olaszoktól kaptuk,

kultúrát a németek adtak,
harcolni a török tanított meg,
énekelni a szlávok...

nem vitázok!

leszek hitetlen, tudatlan,
harcban esetlen, ügyetlen a dalban,
visszaadok mindent, amit mások
magukénak akarnak vitatni belőlem!
nem kell idegen. Valami marad
a végén, ami csak magyar bennem,
amit Ázsiából hoztunk, s
el nem sikkasztották aljas századok,--

ha egyetlen porszem talán,--
de az új világ új hajnalán 
felépítem belőle majd
az igazi, az ősmagyart!


2011.03.08. 13:34 Idézet
Shakespeare

23. szonett

 
Mint tökéletlen színész a színen,
Ki féltében elrontja szerepét,
Vagy egy vad túlzó, kire féktelen
Dühe visszacsap, mint szívgyöngeség:
Kishitűségből én akként feledtem
Az ős szerelmi szertartásokat
S roskadozni látszik erőm s szerelmem
Saját szerelmem túlsúlya alatt.
Legyen hát e könyv a szónoklatom
S hangos keblem néma hírnöke, -- ó,
Jobban vágyik rád, szív és jutalom,
Mint, amely többször s többet kért, a szó.
Tanuld olvasni a sok néma jelem;
Szemmel is hall az okos szerelem.
 

2011.03.07. 10:50 Idézet
zöldmimóza

Udvardi Erzsébet a fény festője

 

Nem tudom neked adni a napot

De tudok adni egy pillanatot
Mikor megállíthatod a rohanó időt
Kiszakítva belőle minden erőt

Nem tudom a napot neked adni
Sugarával meleget árasztani
De elküldöm neked szívem melegét
Áldásként küldöm, legyen a tiéd  

 Nem tudom a napot adni neked
De adom a szeretetemet
Ha fontos neked, kezedbe veheted
Ha megérintett, magaddal viheted

A napot neked adni nem tudom
Hiszen nincs is saját napom
De van egy kis lángom, csak neked
Amely szeretetedért tőlem egy köszönet 


2011.03.02. 13:12 Idézet
Párácska

 

 

Reményik Sándor: Szivárvány

 
A párában a vízesés felett,
Halványan, mint egy álom,
És testetlenül, mint egy lehelet:
Az örökifjú szivárvány lebeg.


Megrokkannak a sziklák, a hegyek,
A kő mállik, az erdők sírba térnek, 
Új medret tör a patak magának,
S a régit testálja a feledésnek.
Megőszül a világ.


De a szivárvány mindig egy marad
S színei meg nem fakuló csodák.
Örök ifjan és egyformán lebeg.
Halványan, mint egy álom
És testetlenül, mint egy lehelet.
Mint a művészet az élet felett.


Minden lélekben van egy kis szivárvány,
Kis csapóhíd, amelyet lebocsát,
Hogy egy másik lélek átmehessen rajta, -
Ennek a hídnak hídpillére nincsen,
Ezt a hidacskát csak az Isten tartja,
Az Isten, aki a szívekbe lát.


2011.02.28. 16:30 Idézet
biztató

Jó lelkek, annyian
árvák és elesők
szépséget szomjazók
kútfődet keresők.
Szédülni nem szabad
zuhannod nem lehet:
szirten is rózsaág
vigyázza lelkedet.


2011.02.25. 15:19 Idézet
CANCER


2011.02.04. 22:33 Idézet
Pillangó

2011.01.29. 09:47 Idézet
zoldmimoza

Aranyosi Ervin: Lelki béke

 

Ha körülnézel, rohan a világ,
s te vele futsz.  Így sodor csak tovább.
Hajtod, keresed, űzöd,  ami nincs,
s nem veszed észre, hogy a drága kincs,
mit évek óta máshol nem találsz,
ott van te benned, – épp ott,  amerre jársz.
Lassíts egy cseppet, vizsgáld meg életed,
kérdéseidre a választ magadban megleled!
Lelkedben régen ott él a tudás,
de amíg hajszol a tudni akarás,
elfutsz mellette,  nem lehet tiéd.
Mert mind a szépség, a boldog földi lét,
a lelki béke, az apró örömök,
születésedkor már beléd költözött.
Keresd a csendet, vizsgáld meg szíved:
hány csodaszép érzés lett már a tied?
A rohanó világ,  csalóka látomás.
Merülj magadba,  s ne legyen senki más.
A rohanás vakít,  amíg a lelki béke
felnyitja zárt szemed és felemel az égbe.


2011.01.26. 13:53 Idézet
Kékpillangó

 A boldogság kék szigete a szeretet köveiből épül

 

Boldog kék sziget a web óceánjában a blogod. Épül, szépül, ahol kékpillangó repül :)


2011.01.21. 10:34 Idézet
katekumen

 A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát

 

Alsógöd Szent István Római Katolikus templom


[106-87] [86-67] [66-47] [46-27] [26-7] [6-1]

 

Társszerkesztõket keresek a dakotajohnson.tk újranyitásához.Ha érdekel és szeretnél jelentkezni kattints a részletekért!    *****    Április 22. a Föld napja! Az ünnep alkalmából cifraszûrös juhászlegény vár benneteket a Mesetárban! Nézzetek be hozzánk!    *****    Asztrológiai tanácsadás, részletes elemzésekkel, a legkedvezõbb áron és teljesen ingyenes konzultáció, idõkorlát nélkül!    *****    Egy jégkorong-rajongó lelkészgyakornok lány blogja - ha van kedved, nézz be, szeretettel látlak :) Gréti    *****    Minden Kedves látogatómat szeretettel várom Asztrológia oldalamon, ahol az oktatás INGYENES, az elemzés BECSÜLET-KASSZÁS    *****    Ayang Avagy milye is a világ az én szememmel    *****    Charmed - Új külsõ - Még több tartalom - Még több információ, érdekesség - CHARMED - Bûbájos boszorkák - Varázslat - Cha    *****    BOOKISLAND -> A könyvek birodalma elvezet a képzeletünk világába! <- BOOKISLAND    *****    KUTYA VS MACSKA, MELYIK AZ OKOSABB? SZAVAZZ! FÉLSZ A ROBOTOKTÓL, VAGY SEM? MONDD EL! KUTYA VS MACSKA!KUTYA VS MACSKA!!!!    *****    Outsider - Gay - Creative - Rebel - Tolerant - Furry - Brony - Hipster - Gamer - Otherkin - Geek - Autistic    *****    Online Gyermekáruház és bababolt Több ezer termékkel olcsón, országos kiszállítással!    *****    Charmed - Új külsõ - Még több tartalom - Még több információ, érdekesség - CHARMED - Bûbájos boszorkák - Varázslat - Cha    *****    Supernatural - Odaát - 13. Évad - Extrák - Infók - Érdekességek - Odaát - Supernatural - 13.ÉVad - Supernatural - Odaátv    *****    Készítsük el együtt a születési horoszkópodat, látogass el az oldalamra és nézd meg a részleteket. Szeretettel várlak!!!    *****    Adóbevallás 2018 ! 17SZJA - 1753any adónyilatkozat letöltés szja adóbevalláshoz    *****    Részletes személyiség és sors analízis, ajándék 3 év elõrejelzéssel,ingyenes konzultáció,ahol megbeszéljük a kérdéseid!    *****    BOOKISLAND -> A könyvek szigete, ahol ötletet kaphatsz egy jó könyvhöz <- BOOKISLAND    *****    Rendeld meg asztrológiai elemzésed,nagyon kedvezõ feltételekkel,találkozzunk az oldalamon és válassz a sok lehetõségbõl!    *****    Asztrológiai tanácsadás, részletes elemzésekkel, a legkedvezõbb áron és teljesen ingyenes konzultáció, idõkorlát nélkül!    *****    Adóbevallás 2018 sms, határidõ, nyomtatvány és tudnivalók itt